Header image  

Strona poświęcona wsi Przeborowo

 

 
 

Strona główna

Historia

Szkoła

Kościół

Rzeka Drawa

Wał Pomorski

Inne

Galeria

Kontakt

Księga gości

Dopisz się

 

Kamery internetowe Gorzów Wlkp

 


Drawa

Drawa jest jedną z głównych rzek województwa Zachodnio-Pomorskiego. Jej dorzecze ma ponad 3000 km kw. Żródła swoje posiada w okolicach Połczyna Zdroju, ok. 150 m n.p.m. Bieg kończy w Noteci, 28 m n.p.m. Jej długość wynosi 199 km. Przepływa przez liczne jeziora m.in. Górne, Krąg, Długie, Głębokie, Małe, Prosino, Żerdno, Drawsko, Rzepowskie, Krosino i Lubie. W okolicy jez. Lubie przecina znany w Polsce i NATO poligon drawski. Dalej, przepływa przez: Wielkie Dębno, Małe Dębno, Wiry, Zły Łęg, Borowskie. Ma tam dwa biegi: uregulowany i pierwotny (Stara Prostynia). Poniżej łączy się z małą rzeczką, Drawicą, a w Drawnie przepływa przez jeziora: Grażyna i Dubie. Poniżej Drawna, od okolic Barnimia, Drawa nabiera charakteru rzeki górskiej ze spadkiem ok. 1 stopnia. Przełom taki ma na całym odcinku (oprócz łąk Moczelskich i na końcu, przy zbiorniku elektrowni wodnej w Kamiennej). W obrębie Parku wpadają do niej dwie cudowne rzeki, Korytnica i Płociczna (choć tylko Płociczną uczyniono Parkiem). Poniżej ujścia Płocicznej uspokaja się, aż do ujścia do Noteci koło Krzyża. Drawa przebiega przez kompleks leśny Równiny Drawskiej, nazwany Puszczą Drawską o pow. ok 1000 km kw. Cały obręb Puszczy Zach.-Pomorskiego to obszar o największym zalesieniu w Polsce. Uksztaltował się w ostatnim okresie polodowcowym. Ma ubogie gleby, stąd słabo rozwinięte rolnictwo. Jedyną gospodarką na tych terenach była gospodarka leśna, hutnictwo szkła, wypał węgla drzewnego, pozyskiwanie drewna i runa leśnego. Niektóre polany w Puszczy mają charakter wysp glin morenowych (Drawno, Miradz). Wykształciło się tam rolnictwo, PGR-y, itp. Niektóre polany to typowe piaski sandrowe z wód topniejącego lodowca: Wygon, Zatom, itp. Są szczególnymi izolatorami dla atmosfery i w środku takich polan tworzy się szczególny mikroklimat (zwłaszcza w lecie). Nazwa Drawy, wg zapisów, pochodzi prawdopodobnie od jej rwącego charakteru, zwłaszcza od Barnimia po Kamienną (dreu - pośpiech, bieg). Stąd zachowane w źródłach rozmaite nazwy jak:
Draga, Drage, Drave, Traga, Trawa, Dragefluss.

Więcej fotek >>


Kliknij obrazek by powiększyć
 

 
             
statystyka