Header image  

Strona poświęcona wsi Przeborowo

 

WITAJ JESTEŚ OSOBĄ NA TEJ STRONIE

 


 

 

 

Strona główna

Historia

Szkoła

Kościół

Rzeka Drawa

Wał Pomorski

Inne

Galeria

Kontakt

Księga gości

Dopisz się

 

Kamery internetowe Gorzów Wlkp

 

 


Stronę najlepiej ogłądać w rozdzielczości 1280x1024 32bit dowolną przeglądarką

 


Nazwa

Założona w 1598 r. wieś nazwana została  Friedrichsdorf na cześć elektora Joachima Fridricha, który w tej okolicy lubił polować. Jesienią 1598 r., upolowawszy tu kilka niedźwiedzi, postanowił założyć tu osadę. Przymiotnik stary różnie jest tłumaczony. W Tiede przypuszczał, iż Przeborowo powstało na miejscu starej wsi słowiańskiej i stąd to dodatkowe określenie. Jeszcze dziś – pisał w okresie międzywojennym – leżąca trochę na uboczu część wsi nazywa się Kietz (Chyża). Na Chyżę przesiedlono zapewne pierwotnych mieszkańców wsi. Fakt wypierania rdzennej ludności na Chyże powtarza się zawsze przy kolonizacji niemieckiej. Wspomniany przymiotnik mógł też służyć do odróżnienia Przeborowa od założonej w tym samym czasie wsi Neu Friedrichsdorf, zwanej później Guschter Holländer, obecnie Goszczanowiec. Sprawę komplikuje fakt, iż miejscowa ludność używała także innej nazwy Niggerdorp i Neuendorf, które w 1673 r. zostały połączone w jedną wieś. Brak jest jednak dowodu na to z analizy rozplanowania wsi, gdyż po wojnie 7-letniej (1756-63) została one odbudowana od nowa. Faktem też jest i to, że jeszcze Brätrig na początku XIX w. posługuje się wyłącznie nazwą Alt, Friedrichsforf, natomiast na mapie z początku XX w. pod nazwą Friedrichsdorf dopisane jest w nawiasie Neumark. (niem. (Neumark) -  Nowa Marchia  terytorium Marchii Brandenburskiej na wschód od Odry, na północ od dolnej Warty i Noteci, zwana również Wschodnią Brandenburgią. Położona na pograniczu Brandenburgii, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Pierwszą stolicą Nowej Marchii był Myślibórz (od 1298). W 1537 roku margrabia Jan von Hohenzollern (Jan Kostrzyński) przeniósł stolicę do Kostrzyna nad Odrą.  Po wchłonięciu ziemi lubuskiej przez Brandenburgię w 1252 na prawym brzegu Odry utworzono Nową Marchię. Rozrosła się tak, że w pewnym okresie kompletnie rozdzieliła słowiańskie księstwo zachodniopomorskie od Wielkopolski, sama granicząc z Pomorzem Gdańskim.W XIV wieku Kazimierz III Wielki odzyskał dla Polski część ziem marchii, m.in. grody Santok i Drezdenko oraz powiat wałecki.W latach 1402-1455 pod panowaniem Krzyżaków; później wykupiona przez margrabiów brandenburskich. Na początku XV wieku była jedną z przyczyn napięć w stosunkach polsko-krzyżackich Po zakończeniu II wojny światowej decyzją konferencji poczdamskiej w 1945 przyłączona do Polski. Większość ziem Nowej Marchii wchodzi obecnie w skład województwa lubuskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.
Swoją historię ma też polska nazwa Przeborowa występuje w dokumencie z 1250 r. z nadaniem tych obszarów dla klasztoru cysterek z Owińsk pod Poznaniem. Dyplom ten uważa się wprawdzie za falsyfikat, ale wykonany pod koniec XIII w. Sama zaś nazwa Przeborowa występuje też w dokumencie klasztornym z 1424 r. wg SGKP, była to wyspa na Drawie, przy jej ujściu do Noteci 11 km na wschód od Drzenia. Natomiast ks. Kozierowski określa to jako osadę nieznaną u ujścia Drawy. Jeśli ta identyfikacja jest prawidłowa, to nie można wykluczyć tego, iż obecna wieś została założona w miejscu właśnie dawnej osady klasztoru Owińskiego. W każdym razie nadanie nazwy Przeborowo obecnej wsi zaliczyć należy do trafniejszych decyzji powojennej komisji nazewniczej.


 
 

:

 

 

 

 Katalog stronGwiazdor osemka

 

       
statystyka
Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO